Vad sker efter ett inbrott?

Vad sker efter ett inbrott?

Bostadsinbrott har ökat mer och mer med åren och därmed behöver man även tänka på att säkra sitt hem. Man kan göra mycket för att försvåra det för tjuven innan inbrottstillfället, men Les Mer »

Kända fängelserymningar

Kända fängelserymningar

Det finns många kända fängelserymningar genom tiderna. Idag är vi vana vid serier med otroliga planer för hur ett rymningsförsök skall gå till, men är det verkligen så i verkligheten? En av Les Mer »

Flygplatssäkerhet

Flygplatssäkerhet

Alla som någon gång åkt med ett flygplan vet att man måste gå igenom säkerhetskontroller innan man ens får ta sig in på flygplatsen. Säkerhetskontrollerna finns till för vår egen säkerhet och Les Mer »

Kattens anatomi

Kattens anatomi

Katter är fantastiska djur som är både sällskapliga och självständiga på en och samma gång. De har smidiga kroppar som gör det möjligt för dem att hoppa högt och ta sig över Les Mer »

Fler kriminella hoppar av gängverskamheten

Fler kriminella hoppar av gängverskamheten

Det är vanligt att man talat om kriminella gäng när man diskuterar brott och kriminella handlingar som begåtts. För ett par år sedan var dessa kriminella gäng mycket vanliga, men det tycks Les Mer »

 

Att förebygga undgomskriminalitet

Vi alla har en åsikt om vad kriminalitet är och hur det bör förebyggas eller straffas. Olika länder har olika lagar och regler, och när det kommer till vissa typer av brott kan det finnas ett stort samhällsengagemang. Hur kan vi förbygga kriminalitet och vad har visat sig inte ha en positiv påverkan?

Kriminalitet minskar inte genom hårdare straff

Forskning har länge visat att hårdare straff inte är tillräckligt som åtgärd för att personer inte ska hamna i kriminalitet. Antalet brott minskar inte av strängare staff . Den som har bestämt sig för att utföra en gärning gör det ändå. Det hjälper alltså inte att hota med hårdare fängelsestraff eller att sänka straffåldern. Inte ens dödstraff är särskilt effektivt, brotten minskar inte i de länder som har det, de ökar inte heller i de länder som har tagit bort det.

Dessvärre finns det fortfarande många länder som inte omprövar sin syn på dödsstraff eller kommer med andra lösningar för hur kriminalitet ska motverkas eller bekämpas.

Orsaker till kriminalitet

Att leva ett liv utanför lagen i olika grader är något som ofta leder till kriminalitet redan i ungdomen i brist på ett socialt skyddsnät. Det finns tyvärr gäng som vill värva nya medlemmar, gemensamt för dessa ungdomar och unga vuxna som lockas av detta är att de är sämre rustade, samt kommer från sämre sociala förhållanden.

De ungdomar som inte har ett naturligt skyddsnät där aktiva föräldrar och vuxna finns i deras omgivning, där de kanske lider av fattigdom, inte har någon tilltro till samhället och sin framtid löper större risk att hamna utanför. Det kan börja med enkla kriminella handlingar som sedan eskalerar. Många gånger handlar kriminalitet också om droger och behovet av att kunna tillgodose tillgången.

Att lyckas förebygga

Att känna empati för dessa människor som ibland begår fruktansvärda brott är inte alltid lätt. Alla människor har ett ansvar gentemot sig själv och sin omgivning, men vi kan inte heller blunda för att vissa verkligen får en mycket sämre start än andra. Det finns en hel del att jobba med och det finns också förebyggande åtgärder. Ju svårare det blir att lyckas med brottsliga handlingar, i kombination med ett samhälle som bryr sig, desto större chans att minska framtida brott.

Att till exempel börja sin kriminella bana med stöld och inbrott är vanligt. Vi behöver känna oss trygga i våra hem och kan börja med att göra inbrott och dylikt svårare genom att montera en bra säkerhetsdörr via Svenskaskydd.se samt även installera larm. Detta är en bra metod för att visa att förbyggande åtgärder finns samt göra det svårare att genomföra något olagligt via våra hem.

När det kommer till hur våra ungdomar ska få bättre framtidstro och förutsättningar har våra politiker en stor uppgift men även enskilda personer bidrar mycket i samhället. Vi behöver försöka vara mer aktiva som vuxna genom att vara goda förebilder. Vi behöver ta ansvar och anmäla om vi misstänker att barn och unga far illa hemma eller gör olagliga saker med sitt gäng. Att aktivt motverka i ett tidigt skede är den största förebyggande åtgärden för framtiden.

Brottslighet

Brottslighet är en term som är synonym med kriminalitet. Termen

kriminalitet omfattar handlingar som bryter mot lagen, det vill säga är olagliga. En person som begår brott kallas för kriminell och i vissa fall även för gärningsman. Den senare termen används framförallt vid brottmål. Domstolsinstanser använder dock finare ord såsom ”anklagad”, ”åtalad”, ”svarande”.

Hur vanliga är brott?

Brott är vardagsmat i speciellt storstäderna. 1,5 miljoner fall av

kriminalitet rapporterades ha skett 2017. Brottsstatistiken skiljer sig åt över landet men de vanligaste brotten är skadegörelse, trafikbrott och narkotikabrott. Faktureringstjänster kan hjälpa dig som jurist att enklare handlägga dina ärenden och få arvodet smidigare.

Vilka är de allvarligaste brotten?

Historiskt sett har landsförräderi och folkmord betraktats som de allvarligaste brotten som kan tillskrivas politiker. Det går egentligen inte att besvara frågan på ett opartiskt sätt eftersom alla tänkande individer har olika uppfattningar om vad som är värst. Om man frågar en lärare, läkare eller jurist får man troligtvis olika svar. Mycket av ens uppfattning i frågan styrs vad man jobbar med och vad man brinner för.

I tidningarna så basuneras nyheter om mord, våldtäkter och mordbrand ut med stora rubriker. Mordbrand bör dock betraktas som extra allvarligt eftersom även oskyldiga kan drabbas.

Exempel på olika typer av brott

 • Mord, dråp och vållande till annans död
 • Mordbrand
 • Rattfylleri och fortkörning
 • Urkundsförfalskning och bedrägeri
 • Rån och stöld
 • Uppvigling och förtal
 • Sexuellt ofredande och våldtäkt
 • Innehav och bruk av narkotika
 • Skadegörelse och nedskräpning
 • Åsiktsförtryck och förföljelse
 • Olaga innehav av vapen

Vem kan bli dömd för brott?

Alla svenska medborgare över 15 år, utom kungen som har åtalsimmunitet. Upp till 21 år tillämpas ofta straffrabatt enligt praxis. Är man 15 år eller äldre är man straffbar och kan tilldömas olika typer av påföljder. De vanligaste påföljderna är böter, fängelse, villkorlig dom och samhällstjänst. Beroende på vilken typ av brott som har begåtts bestäms ofta påföljden därefter.

Barn kan begå brott men får i regel inga påföljder mer än att bli omhändertagna av socialtjänsten. De kan inte heller få böter om de exempelvis cyklar utan hjälm.

Konsekvenser av brott

Konsekvenserna av brott kan vara momentana eller långvariga. De kan även traumatisera offren lång tid framöver. Många ungdomar begår ett trafikbrott när de trimmar sina mopeder för att kunna köra i högre hastigheter än vad som är tillåtet. Detta trafikbrott kan leda till olovlig körning och att trafikförsäkringen inte gäller. Dessutom får man en prick i registret vilket kan hindra dessa ungdomar i framtida jobbsökande.

Många våldtäktsoffer blir djupt kränkta och förnedrade av gärningsmannens handlingar. Detta kan traumatisera offret i olika grader.

Skadegörelse kan bli livsfarlig om någon kastar sten på en bil som är i rörelse. Glas från krossade busskurer kan leda till djupa sår, blodförgiftningar och andra otrevliga konsekvenser.

Vem beivrar brott och lagför dem?

Såväl allmänheten som polis och ordningsvakter kan upptäcka brott och agera. Allmänheten har rätt att envarsingripa om brottet i sig kan ha fängelse i straffskalan. Poliser är de som har rätt att bruka våld mot gärningsmän och förövare, samt ta dem till häktet. Där beslutar åklagare om vederbörande ska häktas eller släppas i väntan på dom i tingsrätt.

Återanpassning av kriminella

Enligt Kriminalvården har andelen återfall hos kriminella minskat med ungefär tio procentenheter de senaste 18 åren

Detta är en väldigt bra trend som man gärna skulle vilja se fortsätta. Frågan blir då: Vad kan göras för dessa individer för att de ska kunna återanpassa sig till samhället och rehabiliteras? Denna artikel kommer att fokusera främst på de ungdomskriminella. Detta eftersom de behöver extra stöd och hjälp så att man undviker att de blir karriärskriminella. Det är lättare att ta ut dessa individer ur den onda cirkeln av dåliga beslut som de befinner sig i.

Ungdomar utan vägledning av t.ex. föräldrar eller lärare kan bilda en rätt skev bild av hur världen ser ut. Det kan vara svårt att bygga upp en stark moralisk grund när man är ung och utan någon extern hjälp. Brister det i familjelivet så är det viktigt att skolan tar över och hjälper till att uppfostra dessa ungdomar så att de kan bli välanpassade vuxna i framtiden. Utbildning är extremt viktigt för dessa utsatta individer och man behöver fler resurser till de utsatta områden i t.ex. Stockholm, där många ungdomar går ut grundskolan utan tillräckliga betyg för att ta sig in på gymnasiet. Det är inte alls konstigt att dessa ungdomar då lockas av det kriminella livet när de känner att de inte har något annat val. Man behöver ett större fokus på utbildning för de ungdomar som börjar engagera sig i det kriminella livet, så att de ser att det finns andra alternativ tillgängliga. Fokuserar man på att hjälpa in dem i gymnasiet, hjälpa dem genom gymnasiet och hjälpa dem få ett bra resultat på ett högskoleprov så är det mindre sannolikt att de faller djupare in i det kriminella livet. Skolan är den bästa chans dessa elever har att få ett lyckat liv.

Om man misslyckats med detta och dessa ungdomar istället väljer det kriminella livet är det viktigt att man medan de är i fängelse hjälper dem att utbilda sig själva och planera hur de ska leva när de väl kommer ut i samhället igen. Har de ingen plan eller vision för vad som händer efter fängelset eller ungdomsinstitutionen så är det lättare för dem att falla tillbaka till gamla beteenden när de väl kommer ut. Många av dessa ungdomar behöver också professionell hjälp för mentala problem, därför kan terapi vara väldigt givande för dem. Det kräver utbildning och mycket arbete men lägger man undan resurserna för det kan man förhindra att dessa ungdomskriminella återfaller i brott efter att de suttit av sina straff.

Vad sker efter ett inbrott?

Bostadsinbrott har ökat mer och mer med åren och därmed behöver man även tänka på att säkra sitt hem. Man kan göra mycket för att försvåra det för tjuven innan inbrottstillfället, men vad händer efter det har skett ett inbrott? Om man kommer hem och ser att något fönster eller dörr är uppbruten och att någon okänd har varit i ens hem så är det jätteviktigt att man inte rör något på brottsplatsen och att man direkt ringer till polisen och anmäler detta så detaljrikt som man kan. När polisen sedan har fått in en anmälan så skickar de ut en patrull i regel inom 48 timmar för att genomföra en teknisk undersökning på brottsplatsen. När den tekniska undersökningen görs så kikar polisen efter alla möjliga spår som gärningsmannen kan ha lämnat efter sig. Polisen kikar även med grannar och andra potentiella vittnen om de kan ha sett eller hört något.

Viktigt med hemförsäkring!

När oförutsedda händelser sker, som att bli utsatt för ett inbrott t.ex. så är det otroligt viktigt att ha sitt hem försäkrat så att man kan få ersättning för eventuella skador och stulna saker. Efter att man har lämnat in en anmälan till polisen om inbrott så behöver man kontakta sitt försäkringsbolag och meddela stölden. Vid inbrott så blir det ofta omfattande skador som är dyra att laga och då är det en stor trygghet att veta att man kan få hjälp via sin försäkring i dessa fall. Om man bor i en hyresrätt och det blir skador på byggnaden så täcks dessa skador av hyresvärdens försäkring och de värdesaker man äger är försäkrade på hyresgästens egen hemförsäkring, i dessa fall är det viktigt att ta kontakt med sin hyresvärd och meddela vad som skett så att denne i sin tur kan anmäla skadorna till sitt försäkringsbolag. För de som är boende i eget hus eller villa så behöver man ha en villaförsäkring som då också även täcker eventuella skador på fasad, dörrar, fönster eller annat som tillhör själva byggnaden.

Viktigt att minimera riskerna för inbrott!

Då man tecknar en försäkring så tillkommer det även villkor som man behöver följa för att få ersättning om man blivit utsatt för stöld eller inbrott. Enligt dessa villkor så måste bland annat försäkringstagaren själv minimera riskerna för stöld och inbrott i hemmet genom att ha dörrar och fönster låsta och stängda samt att saker som blir stulna måste gå att bevisa sin ägo på med kvitton eller bilder som bevisar att saken tillhör en. När du anmäler vad som blivit stulet vid inbrottet till försäkringsbolaget så kommer de sedan att göra en värdering på vilken ersättning du kommer att få. Om man har riktigt otur och inte har en hemförsäkring eller att försäkringsbolaget av någon anledning nekat ersättning för skador eller stulna saker så kan det vara bra att samla sina lån eller ta ytterligare ett lån så att man själv kan betala skadorna. på Enklare.se kan du få hjälp att jämföra dina lånekostnader och få hjälp att samla dina lån på ett ställe.

Kända fängelserymningar

Det finns många kända fängelserymningar genom tiderna. Idag är vi vana vid serier med otroliga planer för hur ett rymningsförsök skall gå till, men är det verkligen så i verkligheten? En av Sveriges mest omskrivna brottslingar är den rumänske Ioan Ursut som flera gånger rymt från svenska fängelser. Hans första rymning var från Norrköpingsanstalten där han satt för bedrägeri, olaga vapeninnehav, förfalskning och förberedelse till rån. Av en A4-pärm tillverkade Ursut en pistolattrapp som han hotade en vakt med och lyckades därmed fly från fängelset. Han greps endast efter några dagar men hade nu börjat sin historia med ett flertal rymningar.

Ursuts andra rymning

Den andra gången Ursut Ioan rymde från ett svenskt fängelse var från Hallanstalten. Ursut lyckades ta sig ut igenom ett hål som var 17 x 49 centimeter stort. För att han skulle kunna glida igenom det lilla hålet hade han smörjt in sig med smör som han tagit från fängelsets matsal. Han firade sedan ner sig med hjälp av ett lakan. Ursut lyckades denna gång hålla sig från polisen under ett helt år. Man kan tycka att det låter absurt att någon ska kunna rymma från ett fängelse flera gånger, säkerheten kring personen i fråga borde verkligen höjas. Men nu har i alla fall rymningar från svenska fängelser de senaste åren minskat. Under 2015 och 2016 rymde inte en enda intagen, det kan jämföras med ett fyrtiotal under tidigare år.

Vad kan göras för att rymningarna ska minska?

Säkerheten och de rutiner som finns på fängelserna måste såklart ses över i de fall där intagna har rymt, speciellt när man vet att en intern rymt flera gånger! Ett alternativ är att bygga högre murar. De som finns på mursten.nu är stabila, snygga och av riktigt bra kvalité. Det är viktigt att tegelmurar smälter in i omgivningarna oavsett om det handlar om en mur till en villaträdgård, skola eller fängelse. Det är bland annat både de tekniska och fysiska åtgärder som bidragit till att säkerheten under de senare åren höjts. Kanske behöver ett fängelse inte vara som Alcatraz, men det skall vara så pass hög säkerhet att brottslingarna kan hållas inlåsta. De kan utgöra en fara för samhället om de kommer ut. Fångar på svenska fängelser bör inte ha en chans att kunna rymma så förhoppningsvis räcker de åtgärder som vidtagits och fortsätter att göra skillnad i antalet rymningar även i framtiden.

Flygplatssäkerhet

Alla som någon gång åkt med ett flygplan vet att man måste gå igenom säkerhetskontroller innan man ens får ta sig in på flygplatsen. Säkerhetskontrollerna finns till för vår egen säkerhet och har uppkommit som resultat av brottslighet. Säkerheten på flygplatser skiljer sig åt beroende på var i världen man befinner sig. Åker man till utvecklingsländer ser kontrollerna ofta ut på ett annat sätt än de gör hos oss. Oavsett hur säkerhetskontrollerna ser ut på flygplatsen är de något som ständigt utvecklas. I takt med att ny teknik tas fram kan flygplatserna både öka sin egen säkerhet, men samtidigt kan också eventuella brottslingar hitta nya sätt att genomföra sina dåd. Även fast det kan kännas jobbigt och tidskrävande att gå igenom alla säkerhetskontroller på en flygplats skall vi vara tacksamma för att de finns. Det är tack vare dem som många brott kunnat förhindras och som vi kan resa säkert världen över.

Hårdaste kontrollerna i västvärlden

Det är ofta är de länder som drabbats mest av brottslighet kopplade till flygplatser som har de tuffaste säkerhetsåtgärderna. Efter att 9/11 inträffade blev därför säkerhetskontrollerna mycket tuffare i västvärlden. Bland annat reglerade man hur mycket vätskor en passagerare får ha med sig som handbagage, man gjorde det svårare att ta sig in till piloterna i cockpit och investerade stora summor pengar i att utveckla ny utrustning som kan hitta bomber och andra vapen i incheckat bagage. Även fast man gjorde stora framsteg kring säkerheten finns det fortfarande brister och saker som behöver förbättras, och därför uppdaterar man ständigt reglerna. svårupptäckta bomber ligger bakom nya krav som både blivit hyllade och kritiserade. Det är förstås viktigt med en hög säkerhet, men kritik har riktats främst mot USA för att de förbjuder resenärer från vissa länder att ta med sig saker, men de förbuden gäller inte alla resenärer. USA är antagligen det land med allra tuffast säkerhetsåtgärder, bland annat har de haft inreseförbud för passagerare som har medborgarskap i länder de bedömer som en hög risk.

Olika former av säkerhetsåtgärder

Det vi vanliga resenärer märker av tydligast kring säkerhetsåtgärder på en flygplats är metalldetektor. Innan vi får gå in på området varifrån planen lyfter måste man gå igenom detektorer som skall upptäcka eventuella vapen. Vissa flygplatser har också system där hela kroppen scannas. Det sker även säkerhetskontroller som vi inte kan se. Bland annat röntgas vårt incheckade bagage på olika sätt, och utlöses ett alarm är flygplatsen skyldiga att ta reda på vad det är i bagaget som utlöst larmet. Det finns även vakter som övervakar alla passagerare genom säkerhetskameror. Kort sagt kan man säga att den del av säkerhetsåtgärderna vi kan se och uppleva bara är en bråkdel av allt som egentligen pågår. Något vi sällan tänker på att uppvisande av legitimation och boardingkort också är en del av säkerhetsåtgärderna. Genom det kan flygplatserna och flygbolagen veta vilka passagerare det är som åker, och om någon misstänkt dyker upp flaggas detta direkt till myndigheter och polis.

Kattens anatomi

Katter är fantastiska djur som är både sällskapliga och självständiga på en och samma gång. De har smidiga kroppar som gör det möjligt för dem att hoppa högt och ta sig över och under hinder på ett obehindrat sätt. Kattkroppen är långsträckt och mycket rörlig. Den kan sakta krypa fram, tryckt mot marken, i jakten på sitt byte. Kattens kropp innehåller många skelettben vilket bidrar till att katten blir så flexibel och rörlig. Den använder sin svans för att hålla balansen vilket man ofta ser när man iakttar kattens beteende.

Katten och dess anatomi

katter som vanvårdas är tyvärr vanligare än vad man tror. I Sävjsö hittades nyss fyra vanvårdade katter som var i så dåligt skick att de tyvärr var tvungna att avlivas. För att en katt ska må bra ska den få bra kost anpassad till ras och ålder samt få den pälsvård den behöver. Kattens anatomi är annorlunda jämfört med till exempel en hund. Skelettet är uppbyggt av brosk och upp till 282 skelettben. Antalet ben gör att kattens rörlighet är mer omfattande än andra djurs och gör den flexibel och smidig. Katten har endast tretton par revben vilket gör att dess bröstkorg är liten. Detta gör att katten inte är speciellt fysiskt uthållig utan är mer explosiv.

Kattens hud och päls

Kattens hud fungerar som ett skydd mot sol, skador och vätskeförlust. Dessutom finns det körtlar i huden som utsöndrar feromoner som katten använder för att markera olika revir. Kattens päls består av olika hårstrån. Det finns täckhår, mellanpäls och underull vilka har olika funktioner. Det finns även känselhår som hjälper katten att se och känna i mörker. Katten reglerar sin temperatur genom att byta från sommar-till vinterpäls. De svettas även genom sina trampdynor för att reglera sin kroppstemperatur. Om man som kattägare får känningar av allergi på grund av katthår, kan man kontakta en klinik för öron- näsa- hals Stockholm för att få hjälp med sina bekymmer. Då kan de konstatera om det handlar om pälsallergi eller något annat som kan medicineras.

Fler kriminella hoppar av gängverskamheten

Det är vanligt att man talat om kriminella gäng när man diskuterar brott och kriminella handlingar som begåtts. För ett par år sedan var dessa kriminella gäng mycket vanliga, men det tycks vara som så att de är på väg att lösas upp. Nu för tiden är det ofta små grupper eller enstaka individer som utför kriminella handlingar, istället för hela gäng. Kanske är det så att de kriminella känner sig begränsade av gängens interna regler?

Gängkrigen i Sverige

Under den senaste tiden har det varit tal om flera gängkrig i Sverige. Detta har bland annat varit fallet vid skjutningarna i Malmö. Här har man talat om att det varit främst utländska gängbildningar som legat i krig eller osämja med varandra och därför har bråk urartat och så småningom blivit skottlossningar. Det tycks vara som så att utländska medborgare har lättare att samla ihop sig i gäng, medan svenska kriminella hellre agerar i små grupper eller helt på egen hand.

Gängbildningar i populärkultur

I flertalet skönlitterära böcker förekommer gängbildningar. Det finns flera deckare som e-böcker och även som vanliga böcker där man kan se att författaren tydligt influerats av de utländska formerna av gängbildningar. Många deckarförfattare i Sverige berör gängkulturen, och detta visas ofta även i filmer och tv-serier som handlar om brott och kriminalitet. I skolans värld ses allt oftare kompisgäng som hamnar i osämja med andra gäng och grupper i klassen. Detta kan ses ha ursprung i de gamla gängkulturerna. Idag tycks de traditionella kriminella gängen dock minska i styrka i Sverige.

Kända mördare i historien

En död kropp

Det finns många som begått grova brott och mördat genom historiens gång. Det finns dock fall som sticker ut lite extra och som ger rysningar vid tanke på dess hänsynslöshet. Många gånger kan en potentiell mördare verka vara precis som vem som helst. Din granne eller den trevliga kollegan på jobbet. Det kan vara svårt att föreställa sig vem som kan begå sådana bestialiska brott. Ibland är det mer uppenbart att allt kanske inte har stått rätt till. Många gånger i dessa extrema brutala fall är de som mördar män och de utsatta är kvinnor.

Kända mördare genom tiderna

en lista över kända mördare tar upp 23 mördare som anses vara de värsta genom tiderna. På denna lista finns endast två kvinnor med och det är Aileen Wuornos, som dömts för mord på sju män, samt Rose West som dömts för mord på 11 unga kvinnor tillsammans med sin man. Det finns två fall där kropparna till offren har förvarats och förmultnat i mördarnas hem. Båda förövarna Jeffrey Dahmer och Dennis Nilsen, mördade homosexuella män efter att de hade haft sex med dem. Ett annat fall som sticker ut är fallet med John Wayne Gacy, han var familjefar och arbetade på barnsjukhus. Men bakom ytan dolde det sig en seriemördare och han har dömts för mord på 33 män.

Extrema seriemördare världen över

Dessa seriemördare har alla gemensamt att de mördat ofattbart många personer. I Sydamerika härjade en man vid namn Pedro Alonso López och han tros ligga bakom över 300 mord på flickor som kidnappats, våldtagits och mördats i framförallt Peru. I Colombia och Ecuador finns ett liknande fall med Daniel Camargo Barbosa. Han misstänks ha våldtagit och mördat över 150 flickor. Engelska läkaren Dr. Harold Shipman tros ha mördat över 250 personer genom att ha förgiftat sina patienter. En av de värsta seriemördarna i rysk historia är Andrej Tjikatilo, han har dömts för att ha våldtagit och mördat minst 52 kvinnor och barn.

Skydda dig mot inbrott

Hur kan man skydda sig mot inbrott? Enligt statistiken ökar inbrotten även om det fortfarande är mest förekommande i storstäderna så suddas gränserna sakta ut och det är numer lika vanligt ute på landsbygden som i stan. Det räknas som ett inbrott när någon tar sig in i ett utrymme som är låst och stjäl något som då betecknas som grov stöld. Om inget stjäls räknas det som olaga intrång, vilka är det som begår inbrott och varför gör dem det? Det finns många orsaker till att man tar sig in i ett utrymme för att stjäla något.

Inbrott och orsaker

Många gånger tar man saker för att sälja dessa vidare för att finansiera drogmissbruk eller liknande. Ibland kan det vara beställningsjobb då man är ute efter en specifik sak som värdefulla tavlor, smycken, bilar som exempel och då vet att det finns någonstans i utrymmet när man tar sig in. Man ska aldrig lämna värdesaker synliga i bilen när man parkerar den, då det är mycket vanligt att tjuvarna länsar din bil när du gått iväg. Det bästa är att ha värdesaker i ett bankfack. Har man haft inbrott ska man larma polisen direkt och inte röra något på platsen för att inte riskera att förstöra eventuella bevismaterial.

Hur skyddar man sig mot inbrott?

Man kan skydda sig mot inbrott på olika sätt. Installera ett huslarm som är kopplat till dörrar och fönster och ha det på nattetid och när du inte befinner dig i bostaden eller det utrymme som är larmat. Det är bra att ha larmet anslutet till ett vaktbolag och det går även att koppla larmet till den egna mobilen. Många villaområden engagerar sig i nätverk som grannsamverkan där man kan använda olika applikationer där man har möjlighet att informera varandra vad som händer i det egna området och även begära hjälp av andra via appen. Oftast är polisen engagerade i grannsamverkansgrupperna. Att ha ett bra larm är lika viktigt som tanken på hur kan du välja begravningsbyrå eller sjukvård.