Vad sker efter ett inbrott?

Vad sker efter ett inbrott?

Bostadsinbrott har ökat mer och mer med åren och därmed behöver man även tänka på att säkra sitt hem. Man kan göra mycket för att försvåra det för tjuven innan inbrottstillfället, men Les Mer »

Kända fängelserymningar

Kända fängelserymningar

Det finns många kända fängelserymningar genom tiderna. Idag är vi vana vid serier med otroliga planer för hur ett rymningsförsök skall gå till, men är det verkligen så i verkligheten? En av Les Mer »

Flygplatssäkerhet

Flygplatssäkerhet

Alla som någon gång åkt med ett flygplan vet att man måste gå igenom säkerhetskontroller innan man ens får ta sig in på flygplatsen. Säkerhetskontrollerna finns till för vår egen säkerhet och Les Mer »

Kattens anatomi

Kattens anatomi

Katter är fantastiska djur som är både sällskapliga och självständiga på en och samma gång. De har smidiga kroppar som gör det möjligt för dem att hoppa högt och ta sig över Les Mer »

Fler kriminella hoppar av gängverskamheten

Fler kriminella hoppar av gängverskamheten

Det är vanligt att man talat om kriminella gäng när man diskuterar brott och kriminella handlingar som begåtts. För ett par år sedan var dessa kriminella gäng mycket vanliga, men det tycks Les Mer »

 

Gängmentalitet

”Gängmentalitet” är ett uttryck som för de flesta för tankarna till kriminalitet, till ungdomsgäng på gatan och till våld. Det är också en bild som i stor utsträckning stämmer – gängmentalitet är en samlande ord för att beskriva det grupptryck och de attityder som finns i kriminella gäng som får ungdomar och dess medlemmar att begå brott.men-161005_960_720

Gängmentalitet är dock inte bara något som existerar i den kriminella världen, utan också något som vi använder för att beskriva attityder i vår vardag, till exempel den machokultur som finns inom idrotten. I andra fall suddas gränserna mellan vardagslivet och det kriminella livet ut, vilket bland annat skedde i Skärholmens skolor under mitten på 2000-talet. Då talades det om att man, på grund av en gängmentalitet som resulterade i att ungdomar som begick brott på fritiden blev ”kungar” i skolan, skulle ta ur dessa elever ur deras klasser för att undervisa dem separat, som en markering av att det inte accepterades.

Om man tar bort de negativa aspekterna av gängmentaliteten (kriminaliteten) kvarstår dock något som många eftersträvar, nämligen stark sammanhållning. Det är till exempel det som alla teambuildingdagar med jobbet syftar till att skapa. Om du behöver hjälp med att anordna teambuilding i Stockholm ska du gå in på Teamout.se. Efter en dag med Teamout kommer sammanhållningen på arbetsplatsen garanterat vara bättre, utan någon gängmentalitet.

Vad gör en kriminolog?

Kriminologi kan sägas vara läran om brott, och en kriminologs övergripande arbete går således ut på att studera brott. Det är dock ett mycket generaliserande sätt att beskriva vad en kriminolog gör, då det finns många olika frågor man kan fokusera på inom studiet av brott. Bara några av de inriktningar en kriminolog kan välja är brottens orsak, vilka omständigheter de har, vilka samband de har och vilka följder de får, liksom hur samhället reagerar på brotten. Det sistnämnda betyder att man inom kriminologi inte bara studerar brottslingar och deras handlingar, utan också det som faktiskt gör dem till brottslingar, det vill säga lagar, och hur lagar och strafflagar kommer till, samt vad deras syfte är. En kriminolog beaktar både de praktiska och filosofiska aspekterna av brott, och studerar hur samhällen definierar vad som är brottsligt och hur man hanterar brottslingar. Det dominerande åskådningssättet inom kriminologi är den så kallade administrativa kriminologin, inom vilken man utgår från förutsättningen att människan alltid försöker skapa så stor lycka som möjligt med så liten ansträngning och pina som möjligt. En brottsling är därför någon som försöker tillfredsställa ett behov som inte blivit tillfredsställt, genom att noga väga vinsterna mot förlusterna. Om vinsterna av ett brott anses större än de potentiella förlusterna, kommer brottslingen att begå brottet. Denna typ av brottsling beskrivs inom den administrativa kriminologin som en ”utilitaristisk hedonist”.leif_gw_persson_bokmassan_2013_3_crop

I Sverige går det att studera kriminologi vid bland annat Stockholms universitet, Malmö högskola, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Den äldsta utbildningen i ämnet är den vid Stockholms universitet, där man idag kan läsa ämnet på alla nivåer, från kandidatexamen till doktorsexamen. Därefter kan man även gå vidare och forska i ämnet.

En av de mest kända kriminologerna i Sverige är onekligen Leif GW Persson. Han har kommit till allmänhetens kännedom kanske framförallt genom sina deckarromaner, men också för sina frekventa framträdanden och expertutlåtanden i tv och i tidningar, liksom för sin medverkan i bland annat Efterlyst. GW Persson studerade kriminologi vid just Stockholms universitet, där han påbörjade sina studier år 1965. Våren 1980 lade han så till slut fram sin doktorsavhandling med titeln Hidden Criminality, som handlade om problem med att mäta statistik inom kriminologi. Han blev därefter docent vid Stockholms universitet, och år 1991 utnämndes han till professor vid Rikspolisstyrelsen, där han skulle undervisa i kriminologi med särskild inriktning på polisiära metoder och problem. Vid det laget hade han sedan länge (mellan år 1967 och 1977) agerat rådgivare åt Rikspolisstyrelsen.

Förutom sina åstadkommanden som kriminolog har GW Persson också blivit känd, eller i alla fall kommit att karakteriseras av, sin något knarriga, nasala och släpiga röst. Vanligtvis låter människor inte så nasala och trötta om de inte lider av exempelvis bihåleinflammation eller en svår förkylning. I GW Perssons fall kanske dock släpigheten bidrar till det intryck av visdom och kompetens han också ger, vilket självklart inte är en nackdel för en professor och expertrådgivare.

Vad innebär egentligen organiserad brottslighet?  

Organiserad brottslighet finns runt om i hela världen och är inte heller ett nytt fenomen i Sverige. Det har funnits kriminella gäng länge, många gäng uppstår hela tiden, men många separeras också via olika fejder, när de inte håller sams eller om en viktig gruppmedlem hamnar i fängelse.

Man buying a gun for money in the street

Det finns dock vissa kriminella gäng som funnits länge och som fortfarande påverkar samhället mycket negativt. I Sverige så handlar det oftast om kriminella motorcykelgäng som dominerar inom området. Kriminella gäng behöver inte finns på en specifik plats utan kan röra sig runt om i ett geografiskt område. Brott kan därför ske av personer som inte är bosatta i Sverige eller som kanske egentligen kommer från en annan ort än där brottet ägde rum.

Man beräknar att en gängmedlem kostar samhället i snitt 24 miljoner kronor under en period på 15 år. Beräknar man istället kostnaden för att hantera ett helt kriminellt gäng på cirka 15 personer så ökar siffran till 400 miljoner kronor eftersom man då också måste beräkna kostnaden för samhällsskyddet under en period på 15 år. Med andra ord så är det ett samhällsproblem som involverar alla i Sverige och som kan drabba vem som helst.

Vilken kriminalitet genomförs av organiserade gäng?

Det finns olika sorters brottstyper som generellt genomförs av organiserad kriminalitet, men de har oftast någon typ av ekonomisk vinning. Ser man till brott som sker mellan länder och gränser, så kallade transitkriminalitet, så består det oftast av brott som handlar om narkotika smuggling (även sprit och tobak), trafficking av kvinnor och prostitution, eller smuggling av stöldgods. Men det finns också mer lokala brott som genomförs av kriminella gäng vilket kan handla om värdetransportrån eller bankrån. Man ser också att många organiserade grupperingar genomför olovlig inkassoverksamhet vid exempelvis klubbar. Utöver detta så förekommer en hel del våldsbrott som kan handla om att man skall ta ut en viss hämnd mot en annan grupp, att man skall skrämma vittnen så att de inte vittnar i domstol eller liknande.

Vill man veta mer om organiserad brottslighet så kan man besöka denna hemsida för mer information.

Ungdomskriminalitet

 

Ett stort samhällsproblem idag i Sverige är den ökande ungdomskriminaliteten. Man ser en ökad tendens till kriminalitet och brott bland ungdomar som lever i förorterna och som inte integreras på rätt sätt in i samhället. Känsla av utanförskap, känsla av att inte passa in, känslan av att inte vara prioriterad är en verklighet för många ungdomar och kan leda till att man hamnar utanför lagen. Definitionen av ungdomskriminalitet, eller ungdomligt felande är de individer som genomför eller deltar i aktiviteter som är olagliga enligt lagens mening och som är yngre än myndighetsåldern.

I Sverige (och i de flesta fungerande samhällen) så finns det speciella föreskrifter inom rättssystemet för dessa individer. Man hanterar alltså inte personer som är omyndiga på samma sätt som man hanterar individer som är myndiga. Det finns speciella häkten, speciell domstol för ungdomar och ungdomshem. Om en ungdom begår ett brott så blir man dömd på ett sätt, men hade man varit i vuxen ålder så skulle man blivit åtalad med straffpåföljder enligt lagen. Dock finns det undantag för hur man blir straffad, vilket regleras i enlighet med vilket brott man begått och hur allvarligt det varit. Det finns exempel på ungdomar i USA som genomfört mycket allvarliga brott och därmed åtalats och blivit dömda precis som en myndig person.

 

Tyvärr visar statistiken att åldern för när en individ genomför sitt första brott smugit allt längre ner under det senaste Arrested teenager with handcuffs on his handsdecenniet. Man beräknar att ungefär 60-80 % av barn varit delaktiga i någon typ av ungdomsbrott, vilket kan tyckas vara mycket högt och självklart är, men det som ingår i dessa fall även att man rymmer hemifrån, att man skolkar, att man dricker alkohol eller röker, vilket många kan anse vara ungdoms hyss. Det är dock en skillnad när man börjar genomföra egendomsbrott eller våldsbrott. Det finns så klart flera teorier till varför man tror att ungdomar begår brott men många handlar om ålder, kön, drogmissbruk, arbetslöshet, uppförandestörningar, fattigdom och bristande impulskontroll.

Vill man lära sig med om ungdomskriminalitet eller få mer information kan man besöka denna hemsida. Där finns det även råd till den som är förälder och som har ett barn eller en ungdom som hamnat snett i livet.

Varför sker brott?  

Det finns flera olika orsaker och anledningar till varför kriminalitet och brott uppstår. Det är ett komplext samhällsproblem, som funnit så länge man kan minnas, men har så klart eskalerat under vissa tidsperioder och omständigheter. Brott kan omfatta mycket komplexa och varierande handlingar eller orsaker till varför någon agerar som den gör, men handlingar som leder till brott innebär att individen genomför en kränkning av sociala normer. Dessa sociala normer har dock fått nedskrivna bestämmelser och utgör lagar. Brott kan bero på olika psykiska problem, om man har ett missbruk eller befinner sig i någon typ av social utsatthet. Gruppkonflikter är också en faktor som leder till kriminalitet, vilket man ser genom olika gängbråk med mera. Men brott sker också på grund av en viss ålder eller kön, och då menar man att det finns tendenser inom dessa att begå visa typ av brott. Män genomför exempelvis mer våldsbrott och individer i yngre ålder genomför mer småstölder.

Handcuffs with gavel on a wood background

Rent statistiskt sett så stod män hela 80 % av alla brott som genomfördes i Sverige under 2007, medan kvinnorna genomfört cirka 20 % av brotten. Inom kriminologi är därför brott och kön ett tema som diskuteras mycket, eftersom kön har en så kallad kriminogen faktor. Män löper en risk som är fyra gånger så stor som den risk som kvinnor löper när det gäller att hamna i kriminalitetens värld. Inom kriminologin vill man förstå orsakerna till detta och på så sätt också kunna förklara den markanta skillnaden.

Generellt så ser man även att män (90 % av fallen) genomför de grövre brotten. Kvinnor genomför exempelvis stöldbrott eller skadegörelse, medan männen genomför våldsbrott. Vill man ha mer information om kön och brott så kan man besöka denna sida.

Översiktlig fakta om kriminalitet

 

Kriminalitet finns idag runt om i hela världen, spritt bland alla samhällsklasser och existerar oavsett vilken religion eller politik som följs. Kriminalitet sker även bland kvinnor och män, även om det statistiskt rapporteras in mer brott genomförda av män. Ibland när man reser så kan man många gånger tänka ”här var det allt lugnt, det finns säkert inte så mycket kriminalitet” eller så tänker man tvärtom ”här känns det farligt och turbulent, det är säkert hög kriminalitet”. Oavsett vilken tanke man har så bör man räkna med att kriminalitet finns överallt, både i Sverige och utomlands.

Ett brott definieras som en handling som är straffbar enligt lag. Tyvärr så har statistiken gällande kriminalitet sedan 50-talet endast ökat. Dock bör man ta i beaktning att denna statistisk inte nödvändigtvis behöver innebära att fler brott begås, utan det kan också vara en indikation på att fler faktiskt anmäler brotten eller att det registreras på ett bättre sätt än förr.

Under tonåren så är det relativt vanligt att småbrott eller enstaka brott begås. Det kan exempelvis vara en stöld i en affär, så som godis i fickorna, eller en stöld i skolan. Det som är positivt är dock att rent statistiskt så har brott bland ungdomar mellan 15-17 år förbättrats, det vill säga att mindre misstanke gällande brott än när man jämför med 10 år tillbaka i tiden. Å anda sidan så har statistiken för äldre personer, mellan 21-29 år ökat. Detta kan ses som en förskjutning av när ett brott begås, alltså senare i livet.

Faceless man in hood on the rooftop with city background at night time

I Sverige så finns det kriminalitet på olika nivåer och olika sorters problem som sker. De vanligaste brotten som sker i Sverige är stöldbrott, så som att någon stjäl ens bil eller cykel, men det kan också handla om snatteribrott främst bland de yngre åldrarna. Inbrott är också ett av de vanligaste brotten. Sedan så rapporteras även brott mot person, vilket handlar om olaga hot, sexualbrott eller misshandel. Vidare så sker även en hel del skadegörelse i Sverige och det handlar då främst om klotter.

Vill man ha mer information om kriminalitet i Sverige eller för bättre insyn gällande statistik för olika brottstyper så kan man besöka hemsidan.

Kriminalitet och brott finns runt om hela världen och är idag ett av de absolut största samhällsproblemen. Vad ett brott innebär enligt lagens mening så skall något olovligt ha genomförts, där konsekvensen är ett straff. Idag finns det många individer som studerar kriminalitet och brott, så kallat kriminologi, och sker främst inom samhällsvetenskapliga studier. Kriminalitet och brott diskuteras inom olika samhällsnivåer och när det gäller politiska diskussioner så skapas oftast åtgärder vars syfte är att minska problematiken.