Kategori Arkiv: Okategoriserade

Återanpassning av kriminella

Enligt Kriminalvården har andelen återfall hos kriminella minskat med ungefär tio procentenheter de senaste 18 åren

Detta är en väldigt bra trend som man gärna skulle vilja se fortsätta. Frågan blir då: Vad kan göras för dessa individer för att de ska kunna återanpassa sig till samhället och rehabiliteras? Denna artikel kommer att fokusera främst på de ungdomskriminella. Detta eftersom de behöver extra stöd och hjälp så att man undviker att de blir karriärskriminella. Det är lättare att ta ut dessa individer ur den onda cirkeln av dåliga beslut som de befinner sig i.

Ungdomar utan vägledning av t.ex. föräldrar eller lärare kan bilda en rätt skev bild av hur världen ser ut. Det kan vara svårt att bygga upp en stark moralisk grund när man är ung och utan någon extern hjälp. Brister det i familjelivet så är det viktigt att skolan tar över och hjälper till att uppfostra dessa ungdomar så att de kan bli välanpassade vuxna i framtiden. Utbildning är extremt viktigt för dessa utsatta individer och man behöver fler resurser till de utsatta områden i t.ex. Stockholm, där många ungdomar går ut grundskolan utan tillräckliga betyg för att ta sig in på gymnasiet. Det är inte alls konstigt att dessa ungdomar då lockas av det kriminella livet när de känner att de inte har något annat val. Man behöver ett större fokus på utbildning för de ungdomar som börjar engagera sig i det kriminella livet, så att de ser att det finns andra alternativ tillgängliga. Fokuserar man på att hjälpa in dem i gymnasiet, hjälpa dem genom gymnasiet och hjälpa dem få ett bra resultat på ett högskoleprov så är det mindre sannolikt att de faller djupare in i det kriminella livet. Skolan är den bästa chans dessa elever har att få ett lyckat liv.

Om man misslyckats med detta och dessa ungdomar istället väljer det kriminella livet är det viktigt att man medan de är i fängelse hjälper dem att utbilda sig själva och planera hur de ska leva när de väl kommer ut i samhället igen. Har de ingen plan eller vision för vad som händer efter fängelset eller ungdomsinstitutionen så är det lättare för dem att falla tillbaka till gamla beteenden när de väl kommer ut. Många av dessa ungdomar behöver också professionell hjälp för mentala problem, därför kan terapi vara väldigt givande för dem. Det kräver utbildning och mycket arbete men lägger man undan resurserna för det kan man förhindra att dessa ungdomskriminella återfaller i brott efter att de suttit av sina straff.

Skydda dig mot inbrott

Hur kan man skydda sig mot inbrott? Enligt statistiken ökar inbrotten även om det fortfarande är mest förekommande i storstäderna så suddas gränserna sakta ut och det är numer lika vanligt ute på landsbygden som i stan. Det räknas som ett inbrott när någon tar sig in i ett utrymme som är låst och stjäl något som då betecknas som grov stöld. Om inget stjäls räknas det som olaga intrång, vilka är det som begår inbrott och varför gör dem det? Det finns många orsaker till att man tar sig in i ett utrymme för att stjäla något.

Inbrott och orsaker

Många gånger tar man saker för att sälja dessa vidare för att finansiera drogmissbruk eller liknande. Ibland kan det vara beställningsjobb då man är ute efter en specifik sak som värdefulla tavlor, smycken, bilar som exempel och då vet att det finns någonstans i utrymmet när man tar sig in. Man ska aldrig lämna värdesaker synliga i bilen när man parkerar den, då det är mycket vanligt att tjuvarna länsar din bil när du gått iväg. Det bästa är att ha värdesaker i ett bankfack. Har man haft inbrott ska man larma polisen direkt och inte röra något på platsen för att inte riskera att förstöra eventuella bevismaterial.

Hur skyddar man sig mot inbrott?

Man kan skydda sig mot inbrott på olika sätt. Installera ett huslarm som är kopplat till dörrar och fönster och ha det på nattetid och när du inte befinner dig i bostaden eller det utrymme som är larmat. Det är bra att ha larmet anslutet till ett vaktbolag och det går även att koppla larmet till den egna mobilen. Många villaområden engagerar sig i nätverk som grannsamverkan där man kan använda olika applikationer där man har möjlighet att informera varandra vad som händer i det egna området och även begära hjälp av andra via appen. Oftast är polisen engagerade i grannsamverkansgrupperna. Att ha ett bra larm är lika viktigt som tanken på hur kan du välja begravningsbyrå eller sjukvård.