Kategori Arkiv: Okategoriserade

Att förebygga undgomskriminalitet

Vi alla har en åsikt om vad kriminalitet är och hur det bör förebyggas eller straffas. Olika länder har olika lagar och regler, och när det kommer till vissa typer av brott kan det finnas ett stort samhällsengagemang. Hur kan vi förbygga kriminalitet och vad har visat sig inte ha en positiv påverkan?

Kriminalitet minskar inte genom hårdare straff

Forskning har länge visat att hårdare straff inte är tillräckligt som åtgärd för att personer inte ska hamna i kriminalitet. Antalet brott minskar inte av strängare staff . Den som har bestämt sig för att utföra en gärning gör det ändå. Det hjälper alltså inte att hota med hårdare fängelsestraff eller att sänka straffåldern. Inte ens dödstraff är särskilt effektivt, brotten minskar inte i de länder som har det, de ökar inte heller i de länder som har tagit bort det.

Dessvärre finns det fortfarande många länder som inte omprövar sin syn på dödsstraff eller kommer med andra lösningar för hur kriminalitet ska motverkas eller bekämpas.

Orsaker till kriminalitet

Att leva ett liv utanför lagen i olika grader är något som ofta leder till kriminalitet redan i ungdomen i brist på ett socialt skyddsnät. Det finns tyvärr gäng som vill värva nya medlemmar, gemensamt för dessa ungdomar och unga vuxna som lockas av detta är att de är sämre rustade, samt kommer från sämre sociala förhållanden.

De ungdomar som inte har ett naturligt skyddsnät där aktiva föräldrar och vuxna finns i deras omgivning, där de kanske lider av fattigdom, inte har någon tilltro till samhället och sin framtid löper större risk att hamna utanför. Det kan börja med enkla kriminella handlingar som sedan eskalerar. Många gånger handlar kriminalitet också om droger och behovet av att kunna tillgodose tillgången.

Att lyckas förebygga

Att känna empati för dessa människor som ibland begår fruktansvärda brott är inte alltid lätt. Alla människor har ett ansvar gentemot sig själv och sin omgivning, men vi kan inte heller blunda för att vissa verkligen får en mycket sämre start än andra. Det finns en hel del att jobba med och det finns också förebyggande åtgärder. Ju svårare det blir att lyckas med brottsliga handlingar, i kombination med ett samhälle som bryr sig, desto större chans att minska framtida brott.

Att till exempel börja sin kriminella bana med stöld och inbrott är vanligt. Vi behöver känna oss trygga i våra hem och kan börja med att göra inbrott och dylikt svårare genom att montera en bra säkerhetsdörr via Svenskaskydd.se samt även installera larm. Detta är en bra metod för att visa att förbyggande åtgärder finns samt göra det svårare att genomföra något olagligt via våra hem.

När det kommer till hur våra ungdomar ska få bättre framtidstro och förutsättningar har våra politiker en stor uppgift men även enskilda personer bidrar mycket i samhället. Vi behöver försöka vara mer aktiva som vuxna genom att vara goda förebilder. Vi behöver ta ansvar och anmäla om vi misstänker att barn och unga far illa hemma eller gör olagliga saker med sitt gäng. Att aktivt motverka i ett tidigt skede är den största förebyggande åtgärden för framtiden.

Brottslighet

Brottslighet är en term som är synonym med kriminalitet. Termen

kriminalitet omfattar handlingar som bryter mot lagen, det vill säga är olagliga. En person som begår brott kallas för kriminell och i vissa fall även för gärningsman. Den senare termen används framförallt vid brottmål. Domstolsinstanser använder dock finare ord såsom ”anklagad”, ”åtalad”, ”svarande”.

Hur vanliga är brott?

Brott är vardagsmat i speciellt storstäderna. 1,5 miljoner fall av

kriminalitet rapporterades ha skett 2017. Brottsstatistiken skiljer sig åt över landet men de vanligaste brotten är skadegörelse, trafikbrott och narkotikabrott. Faktureringstjänster kan hjälpa dig som jurist att enklare handlägga dina ärenden och få arvodet smidigare.

Vilka är de allvarligaste brotten?

Historiskt sett har landsförräderi och folkmord betraktats som de allvarligaste brotten som kan tillskrivas politiker. Det går egentligen inte att besvara frågan på ett opartiskt sätt eftersom alla tänkande individer har olika uppfattningar om vad som är värst. Om man frågar en lärare, läkare eller jurist får man troligtvis olika svar. Mycket av ens uppfattning i frågan styrs vad man jobbar med och vad man brinner för.

I tidningarna så basuneras nyheter om mord, våldtäkter och mordbrand ut med stora rubriker. Mordbrand bör dock betraktas som extra allvarligt eftersom även oskyldiga kan drabbas.

Exempel på olika typer av brott

 • Mord, dråp och vållande till annans död
 • Mordbrand
 • Rattfylleri och fortkörning
 • Urkundsförfalskning och bedrägeri
 • Rån och stöld
 • Uppvigling och förtal
 • Sexuellt ofredande och våldtäkt
 • Innehav och bruk av narkotika
 • Skadegörelse och nedskräpning
 • Åsiktsförtryck och förföljelse
 • Olaga innehav av vapen

Vem kan bli dömd för brott?

Alla svenska medborgare över 15 år, utom kungen som har åtalsimmunitet. Upp till 21 år tillämpas ofta straffrabatt enligt praxis. Är man 15 år eller äldre är man straffbar och kan tilldömas olika typer av påföljder. De vanligaste påföljderna är böter, fängelse, villkorlig dom och samhällstjänst. Beroende på vilken typ av brott som har begåtts bestäms ofta påföljden därefter.

Barn kan begå brott men får i regel inga påföljder mer än att bli omhändertagna av socialtjänsten. De kan inte heller få böter om de exempelvis cyklar utan hjälm.

Konsekvenser av brott

Konsekvenserna av brott kan vara momentana eller långvariga. De kan även traumatisera offren lång tid framöver. Många ungdomar begår ett trafikbrott när de trimmar sina mopeder för att kunna köra i högre hastigheter än vad som är tillåtet. Detta trafikbrott kan leda till olovlig körning och att trafikförsäkringen inte gäller. Dessutom får man en prick i registret vilket kan hindra dessa ungdomar i framtida jobbsökande.

Många våldtäktsoffer blir djupt kränkta och förnedrade av gärningsmannens handlingar. Detta kan traumatisera offret i olika grader.

Skadegörelse kan bli livsfarlig om någon kastar sten på en bil som är i rörelse. Glas från krossade busskurer kan leda till djupa sår, blodförgiftningar och andra otrevliga konsekvenser.

Vem beivrar brott och lagför dem?

Såväl allmänheten som polis och ordningsvakter kan upptäcka brott och agera. Allmänheten har rätt att envarsingripa om brottet i sig kan ha fängelse i straffskalan. Poliser är de som har rätt att bruka våld mot gärningsmän och förövare, samt ta dem till häktet. Där beslutar åklagare om vederbörande ska häktas eller släppas i väntan på dom i tingsrätt.

Återanpassning av kriminella

Enligt Kriminalvården har andelen återfall hos kriminella minskat med ungefär tio procentenheter de senaste 18 åren

Detta är en väldigt bra trend som man gärna skulle vilja se fortsätta. Frågan blir då: Vad kan göras för dessa individer för att de ska kunna återanpassa sig till samhället och rehabiliteras? Denna artikel kommer att fokusera främst på de ungdomskriminella. Detta eftersom de behöver extra stöd och hjälp så att man undviker att de blir karriärskriminella. Det är lättare att ta ut dessa individer ur den onda cirkeln av dåliga beslut som de befinner sig i.

Ungdomar utan vägledning av t.ex. föräldrar eller lärare kan bilda en rätt skev bild av hur världen ser ut. Det kan vara svårt att bygga upp en stark moralisk grund när man är ung och utan någon extern hjälp. Brister det i familjelivet så är det viktigt att skolan tar över och hjälper till att uppfostra dessa ungdomar så att de kan bli välanpassade vuxna i framtiden. Utbildning är extremt viktigt för dessa utsatta individer och man behöver fler resurser till de utsatta områden i t.ex. Stockholm, där många ungdomar går ut grundskolan utan tillräckliga betyg för att ta sig in på gymnasiet. Det är inte alls konstigt att dessa ungdomar då lockas av det kriminella livet när de känner att de inte har något annat val. Man behöver ett större fokus på utbildning för de ungdomar som börjar engagera sig i det kriminella livet, så att de ser att det finns andra alternativ tillgängliga. Fokuserar man på att hjälpa in dem i gymnasiet, hjälpa dem genom gymnasiet och hjälpa dem få ett bra resultat på ett högskoleprov så är det mindre sannolikt att de faller djupare in i det kriminella livet. Skolan är den bästa chans dessa elever har att få ett lyckat liv.

Om man misslyckats med detta och dessa ungdomar istället väljer det kriminella livet är det viktigt att man medan de är i fängelse hjälper dem att utbilda sig själva och planera hur de ska leva när de väl kommer ut i samhället igen. Har de ingen plan eller vision för vad som händer efter fängelset eller ungdomsinstitutionen så är det lättare för dem att falla tillbaka till gamla beteenden när de väl kommer ut. Många av dessa ungdomar behöver också professionell hjälp för mentala problem, därför kan terapi vara väldigt givande för dem. Det kräver utbildning och mycket arbete men lägger man undan resurserna för det kan man förhindra att dessa ungdomskriminella återfaller i brott efter att de suttit av sina straff.

Skydda dig mot inbrott

Hur kan man skydda sig mot inbrott? Enligt statistiken ökar inbrotten även om det fortfarande är mest förekommande i storstäderna så suddas gränserna sakta ut och det är numer lika vanligt ute på landsbygden som i stan. Det räknas som ett inbrott när någon tar sig in i ett utrymme som är låst och stjäl något som då betecknas som grov stöld. Om inget stjäls räknas det som olaga intrång, vilka är det som begår inbrott och varför gör dem det? Det finns många orsaker till att man tar sig in i ett utrymme för att stjäla något.

Inbrott och orsaker

Många gånger tar man saker för att sälja dessa vidare för att finansiera drogmissbruk eller liknande. Ibland kan det vara beställningsjobb då man är ute efter en specifik sak som värdefulla tavlor, smycken, bilar som exempel och då vet att det finns någonstans i utrymmet när man tar sig in. Man ska aldrig lämna värdesaker synliga i bilen när man parkerar den, då det är mycket vanligt att tjuvarna länsar din bil när du gått iväg. Det bästa är att ha värdesaker i ett bankfack. Har man haft inbrott ska man larma polisen direkt och inte röra något på platsen för att inte riskera att förstöra eventuella bevismaterial.

Hur skyddar man sig mot inbrott?

Man kan skydda sig mot inbrott på olika sätt. Installera ett huslarm som är kopplat till dörrar och fönster och ha det på nattetid och när du inte befinner dig i bostaden eller det utrymme som är larmat. Det är bra att ha larmet anslutet till ett vaktbolag och det går även att koppla larmet till den egna mobilen. Många villaområden engagerar sig i nätverk som grannsamverkan där man kan använda olika applikationer där man har möjlighet att informera varandra vad som händer i det egna området och även begära hjälp av andra via appen. Oftast är polisen engagerade i grannsamverkansgrupperna. Att ha ett bra larm är lika viktigt som tanken på hur kan du välja begravningsbyrå eller sjukvård.