Skapa ett tryggare hem

Det finns flera saker du kan göra för att känna dig tryggare i ditt hem. Många tänker att det främsta de kan göra är att sätta upp larm för eventuella inbrott. Men det är minst lika viktigt att du arbetar i förebyggande syften och är redo ifall olyckan skulle vara framme. Här nedan får du några tips på hur du skapar ett tryggare hem med olika typer av utrustning. Du hittar allt du behöver på presto.se där det finns brandskyddsutrustning och första hjälpen kit.

Brandskydd

Till att börja med där det viktigt att ditt hem är utrustat med brandskyddsutrustning. Varje hem bör ha en brandsläckare, en brandfilt och en brandvarnare. Det är viktigt att det finns brandvarnare för att du ska kunna upptäcka en brand som uppstått och i värsta fall fly ut om den är omfattande. Med brandsläckare och brandfiltar kan du släcka en brand eller påbörja ett släckarbete. Med hjälp av brandutrusning kan du rädda liv och det kommer att kännas tryggare när du vet att du har det du behöver för att släcka en farlig eldsvåda.

Första hjälpen

För att du ska kunna lindra skador som uppstått på dig själv eller familjens medlemmar ska det finnas ett första hjälpen-kit i ditt hem. Ett första hjälpen-kit innehåller allt det du behöver för att lindra skador. Till exempel stoppa blödningar, tvätta sår och plåster för mindre sår. Förutom att du kan ha ett första hjälpen-kit i hemmet kan det också vara bra att ha ett i bilen.

Lämna ett svar