Brottslighet

Brottslighet är en term som är synonym med kriminalitet. Termen

kriminalitet omfattar handlingar som bryter mot lagen, det vill säga är olagliga. En person som begår brott kallas för kriminell och i vissa fall även för gärningsman. Den senare termen används framförallt vid brottmål. Domstolsinstanser använder dock finare ord såsom ”anklagad”, ”åtalad”, ”svarande”.

Hur vanliga är brott?

Brott är vardagsmat i speciellt storstäderna. 1,5 miljoner fall av

kriminalitet rapporterades ha skett 2017. Brottsstatistiken skiljer sig åt över landet men de vanligaste brotten är skadegörelse, trafikbrott och narkotikabrott. Faktureringstjänster kan hjälpa dig som jurist att enklare handlägga dina ärenden och få arvodet smidigare.

Vilka är de allvarligaste brotten?

Historiskt sett har landsförräderi och folkmord betraktats som de allvarligaste brotten som kan tillskrivas politiker. Det går egentligen inte att besvara frågan på ett opartiskt sätt eftersom alla tänkande individer har olika uppfattningar om vad som är värst. Om man frågar en lärare, läkare eller jurist får man troligtvis olika svar. Mycket av ens uppfattning i frågan styrs vad man jobbar med och vad man brinner för.

I tidningarna så basuneras nyheter om mord, våldtäkter och mordbrand ut med stora rubriker. Mordbrand bör dock betraktas som extra allvarligt eftersom även oskyldiga kan drabbas.

Exempel på olika typer av brott

 • Mord, dråp och vållande till annans död
 • Mordbrand
 • Rattfylleri och fortkörning
 • Urkundsförfalskning och bedrägeri
 • Rån och stöld
 • Uppvigling och förtal
 • Sexuellt ofredande och våldtäkt
 • Innehav och bruk av narkotika
 • Skadegörelse och nedskräpning
 • Åsiktsförtryck och förföljelse
 • Olaga innehav av vapen

Vem kan bli dömd för brott?

Alla svenska medborgare över 15 år, utom kungen som har åtalsimmunitet. Upp till 21 år tillämpas ofta straffrabatt enligt praxis. Är man 15 år eller äldre är man straffbar och kan tilldömas olika typer av påföljder. De vanligaste påföljderna är böter, fängelse, villkorlig dom och samhällstjänst. Beroende på vilken typ av brott som har begåtts bestäms ofta påföljden därefter.

Barn kan begå brott men får i regel inga påföljder mer än att bli omhändertagna av socialtjänsten. De kan inte heller få böter om de exempelvis cyklar utan hjälm.

Konsekvenser av brott

Konsekvenserna av brott kan vara momentana eller långvariga. De kan även traumatisera offren lång tid framöver. Många ungdomar begår ett trafikbrott när de trimmar sina mopeder för att kunna köra i högre hastigheter än vad som är tillåtet. Detta trafikbrott kan leda till olovlig körning och att trafikförsäkringen inte gäller. Dessutom får man en prick i registret vilket kan hindra dessa ungdomar i framtida jobbsökande.

Många våldtäktsoffer blir djupt kränkta och förnedrade av gärningsmannens handlingar. Detta kan traumatisera offret i olika grader.

Skadegörelse kan bli livsfarlig om någon kastar sten på en bil som är i rörelse. Glas från krossade busskurer kan leda till djupa sår, blodförgiftningar och andra otrevliga konsekvenser.

Vem beivrar brott och lagför dem?

Såväl allmänheten som polis och ordningsvakter kan upptäcka brott och agera. Allmänheten har rätt att envarsingripa om brottet i sig kan ha fängelse i straffskalan. Poliser är de som har rätt att bruka våld mot gärningsmän och förövare, samt ta dem till häktet. Där beslutar åklagare om vederbörande ska häktas eller släppas i väntan på dom i tingsrätt.

Lämna ett svar