Att förebygga undgomskriminalitet

Vi alla har en åsikt om vad kriminalitet är och hur det bör förebyggas eller straffas. Olika länder har olika lagar och regler, och när det kommer till vissa typer av brott kan det finnas ett stort samhällsengagemang. Hur kan vi förbygga kriminalitet och vad har visat sig inte ha en positiv påverkan?

Kriminalitet minskar inte genom hårdare straff

Forskning har länge visat att hårdare straff inte är tillräckligt som åtgärd för att personer inte ska hamna i kriminalitet. Antalet brott minskar inte av strängare staff . Den som har bestämt sig för att utföra en gärning gör det ändå. Det hjälper alltså inte att hota med hårdare fängelsestraff eller att sänka straffåldern. Inte ens dödstraff är särskilt effektivt, brotten minskar inte i de länder som har det, de ökar inte heller i de länder som har tagit bort det.

Dessvärre finns det fortfarande många länder som inte omprövar sin syn på dödsstraff eller kommer med andra lösningar för hur kriminalitet ska motverkas eller bekämpas.

Orsaker till kriminalitet

Att leva ett liv utanför lagen i olika grader är något som ofta leder till kriminalitet redan i ungdomen i brist på ett socialt skyddsnät. Det finns tyvärr gäng som vill värva nya medlemmar, gemensamt för dessa ungdomar och unga vuxna som lockas av detta är att de är sämre rustade, samt kommer från sämre sociala förhållanden.

De ungdomar som inte har ett naturligt skyddsnät där aktiva föräldrar och vuxna finns i deras omgivning, där de kanske lider av fattigdom, inte har någon tilltro till samhället och sin framtid löper större risk att hamna utanför. Det kan börja med enkla kriminella handlingar som sedan eskalerar. Många gånger handlar kriminalitet också om droger och behovet av att kunna tillgodose tillgången.

Att lyckas förebygga

Att känna empati för dessa människor som ibland begår fruktansvärda brott är inte alltid lätt. Alla människor har ett ansvar gentemot sig själv och sin omgivning, men vi kan inte heller blunda för att vissa verkligen får en mycket sämre start än andra. Det finns en hel del att jobba med och det finns också förebyggande åtgärder. Ju svårare det blir att lyckas med brottsliga handlingar, i kombination med ett samhälle som bryr sig, desto större chans att minska framtida brott.

Att till exempel börja sin kriminella bana med stöld och inbrott är vanligt. Vi behöver känna oss trygga i våra hem och kan börja med att göra inbrott och dylikt svårare genom att montera en bra säkerhetsdörr via Svenskaskydd.se samt även installera larm. Detta är en bra metod för att visa att förbyggande åtgärder finns samt göra det svårare att genomföra något olagligt via våra hem.

När det kommer till hur våra ungdomar ska få bättre framtidstro och förutsättningar har våra politiker en stor uppgift men även enskilda personer bidrar mycket i samhället. Vi behöver försöka vara mer aktiva som vuxna genom att vara goda förebilder. Vi behöver ta ansvar och anmäla om vi misstänker att barn och unga far illa hemma eller gör olagliga saker med sitt gäng. Att aktivt motverka i ett tidigt skede är den största förebyggande åtgärden för framtiden.

Lämna ett svar