Gängmentalitet

”Gängmentalitet” är ett uttryck som för de flesta för tankarna till kriminalitet, till ungdomsgäng på gatan och till våld. Det är också en bild som i stor utsträckning stämmer – gängmentalitet är en samlande ord för att beskriva det grupptryck och de attityder som finns i kriminella gäng som får ungdomar och dess medlemmar att begå brott.men-161005_960_720

Gängmentalitet är dock inte bara något som existerar i den kriminella världen, utan också något som vi använder för att beskriva attityder i vår vardag, till exempel den machokultur som finns inom idrotten. I andra fall suddas gränserna mellan vardagslivet och det kriminella livet ut, vilket bland annat skedde i Skärholmens skolor under mitten på 2000-talet. Då talades det om att man, på grund av en gängmentalitet som resulterade i att ungdomar som begick brott på fritiden blev ”kungar” i skolan, skulle ta ur dessa elever ur deras klasser för att undervisa dem separat, som en markering av att det inte accepterades.

Om man tar bort de negativa aspekterna av gängmentaliteten (kriminaliteten) kvarstår dock något som många eftersträvar, nämligen stark sammanhållning. Det är till exempel det som alla teambuildingdagar med jobbet syftar till att skapa. Om du behöver hjälp med att anordna teambuilding i Stockholm ska du gå in på Teamout.se. Efter en dag med Teamout kommer sammanhållningen på arbetsplatsen garanterat vara bättre, utan någon gängmentalitet.

Lämna ett svar