Fler kriminella hoppar av gängverskamheten

Det är vanligt att man talat om kriminella gäng när man diskuterar brott och kriminella handlingar som begåtts. För ett par år sedan var dessa kriminella gäng mycket vanliga, men det tycks vara som så att de är på väg att lösas upp. Nu för tiden är det ofta små grupper eller enstaka individer som utför kriminella handlingar, istället för hela gäng. Kanske är det så att de kriminella känner sig begränsade av gängens interna regler?

Gängkrigen i Sverige

Under den senaste tiden har det varit tal om flera gängkrig i Sverige. Detta har bland annat varit fallet vid skjutningarna i Malmö. Här har man talat om att det varit främst utländska gängbildningar som legat i krig eller osämja med varandra och därför har bråk urartat och så småningom blivit skottlossningar. Det tycks vara som så att utländska medborgare har lättare att samla ihop sig i gäng, medan svenska kriminella hellre agerar i små grupper eller helt på egen hand.

Gängbildningar i populärkultur

I flertalet skönlitterära böcker förekommer gängbildningar. Det finns flera deckare som e-böcker och även som vanliga böcker där man kan se att författaren tydligt influerats av de utländska formerna av gängbildningar. Många deckarförfattare i Sverige berör gängkulturen, och detta visas ofta även i filmer och tv-serier som handlar om brott och kriminalitet. I skolans värld ses allt oftare kompisgäng som hamnar i osämja med andra gäng och grupper i klassen. Detta kan ses ha ursprung i de gamla gängkulturerna. Idag tycks de traditionella kriminella gängen dock minska i styrka i Sverige.

Lämna ett svar