Ungdomskriminalitet

 

Ett stort samhällsproblem idag i Sverige är den ökande ungdomskriminaliteten. Man ser en ökad tendens till kriminalitet och brott bland ungdomar som lever i förorterna och som inte integreras på rätt sätt in i samhället. Känsla av utanförskap, känsla av att inte passa in, känslan av att inte vara prioriterad är en verklighet för många ungdomar och kan leda till att man hamnar utanför lagen. Definitionen av ungdomskriminalitet, eller ungdomligt felande är de individer som genomför eller deltar i aktiviteter som är olagliga enligt lagens mening och som är yngre än myndighetsåldern.

I Sverige (och i de flesta fungerande samhällen) så finns det speciella föreskrifter inom rättssystemet för dessa individer. Man hanterar alltså inte personer som är omyndiga på samma sätt som man hanterar individer som är myndiga. Det finns speciella häkten, speciell domstol för ungdomar och ungdomshem. Om en ungdom begår ett brott så blir man dömd på ett sätt, men hade man varit i vuxen ålder så skulle man blivit åtalad med straffpåföljder enligt lagen. Dock finns det undantag för hur man blir straffad, vilket regleras i enlighet med vilket brott man begått och hur allvarligt det varit. Det finns exempel på ungdomar i USA som genomfört mycket allvarliga brott och därmed åtalats och blivit dömda precis som en myndig person.

 

Tyvärr visar statistiken att åldern för när en individ genomför sitt första brott smugit allt längre ner under det senaste Arrested teenager with handcuffs on his handsdecenniet. Man beräknar att ungefär 60-80 % av barn varit delaktiga i någon typ av ungdomsbrott, vilket kan tyckas vara mycket högt och självklart är, men det som ingår i dessa fall även att man rymmer hemifrån, att man skolkar, att man dricker alkohol eller röker, vilket många kan anse vara ungdoms hyss. Det är dock en skillnad när man börjar genomföra egendomsbrott eller våldsbrott. Det finns så klart flera teorier till varför man tror att ungdomar begår brott men många handlar om ålder, kön, drogmissbruk, arbetslöshet, uppförandestörningar, fattigdom och bristande impulskontroll.

Vill man lära sig med om ungdomskriminalitet eller få mer information kan man besöka denna hemsida. Där finns det även råd till den som är förälder och som har ett barn eller en ungdom som hamnat snett i livet.

Lämna ett svar