Vad innebär egentligen organiserad brottslighet?  

Organiserad brottslighet finns runt om i hela världen och är inte heller ett nytt fenomen i Sverige. Det har funnits kriminella gäng länge, många gäng uppstår hela tiden, men många separeras också via olika fejder, när de inte håller sams eller om en viktig gruppmedlem hamnar i fängelse.

Man buying a gun for money in the street

Det finns dock vissa kriminella gäng som funnits länge och som fortfarande påverkar samhället mycket negativt. I Sverige så handlar det oftast om kriminella motorcykelgäng som dominerar inom området. Kriminella gäng behöver inte finns på en specifik plats utan kan röra sig runt om i ett geografiskt område. Brott kan därför ske av personer som inte är bosatta i Sverige eller som kanske egentligen kommer från en annan ort än där brottet ägde rum.

Man beräknar att en gängmedlem kostar samhället i snitt 24 miljoner kronor under en period på 15 år. Beräknar man istället kostnaden för att hantera ett helt kriminellt gäng på cirka 15 personer så ökar siffran till 400 miljoner kronor eftersom man då också måste beräkna kostnaden för samhällsskyddet under en period på 15 år. Med andra ord så är det ett samhällsproblem som involverar alla i Sverige och som kan drabba vem som helst.

Vilken kriminalitet genomförs av organiserade gäng?

Det finns olika sorters brottstyper som generellt genomförs av organiserad kriminalitet, men de har oftast någon typ av ekonomisk vinning. Ser man till brott som sker mellan länder och gränser, så kallade transitkriminalitet, så består det oftast av brott som handlar om narkotika smuggling (även sprit och tobak), trafficking av kvinnor och prostitution, eller smuggling av stöldgods. Men det finns också mer lokala brott som genomförs av kriminella gäng vilket kan handla om värdetransportrån eller bankrån. Man ser också att många organiserade grupperingar genomför olovlig inkassoverksamhet vid exempelvis klubbar. Utöver detta så förekommer en hel del våldsbrott som kan handla om att man skall ta ut en viss hämnd mot en annan grupp, att man skall skrämma vittnen så att de inte vittnar i domstol eller liknande.

Vill man veta mer om organiserad brottslighet så kan man besöka denna hemsida för mer information.

Lämna ett svar