Varför sker brott?  

Det finns flera olika orsaker och anledningar till varför kriminalitet och brott uppstår. Det är ett komplext samhällsproblem, som funnit så länge man kan minnas, men har så klart eskalerat under vissa tidsperioder och omständigheter. Brott kan omfatta mycket komplexa och varierande handlingar eller orsaker till varför någon agerar som den gör, men handlingar som leder till brott innebär att individen genomför en kränkning av sociala normer. Dessa sociala normer har dock fått nedskrivna bestämmelser och utgör lagar. Brott kan bero på olika psykiska problem, om man har ett missbruk eller befinner sig i någon typ av social utsatthet. Gruppkonflikter är också en faktor som leder till kriminalitet, vilket man ser genom olika gängbråk med mera. Men brott sker också på grund av en viss ålder eller kön, och då menar man att det finns tendenser inom dessa att begå visa typ av brott. Män genomför exempelvis mer våldsbrott och individer i yngre ålder genomför mer småstölder.

Handcuffs with gavel on a wood background

Rent statistiskt sett så stod män hela 80 % av alla brott som genomfördes i Sverige under 2007, medan kvinnorna genomfört cirka 20 % av brotten. Inom kriminologi är därför brott och kön ett tema som diskuteras mycket, eftersom kön har en så kallad kriminogen faktor. Män löper en risk som är fyra gånger så stor som den risk som kvinnor löper när det gäller att hamna i kriminalitetens värld. Inom kriminologin vill man förstå orsakerna till detta och på så sätt också kunna förklara den markanta skillnaden.

Generellt så ser man även att män (90 % av fallen) genomför de grövre brotten. Kvinnor genomför exempelvis stöldbrott eller skadegörelse, medan männen genomför våldsbrott. Vill man ha mer information om kön och brott så kan man besöka denna sida.

Lämna ett svar